Tick
Cam 1 - Anifeiliaid - 05


s01 s01

Llusgwch yr anifail i’r lle cywir. Cofiwch edrych ar ddiwedd y llinellau i roi cliw i chi.

Sain:
Amser:
Mae’r amser yn dechrau wrth symud y blwch cyntaf.
mochyn
iâr
llew
mwnci
crwban
Dechrau

Mae dad yn dweud fod Mic y ______
yn hoffi baw bob dydd o’r flwyddyn.

Mae Mali, yn ei hamser sbâr,
yn hoffi chwarae gyda’r ______.

Mae ganddo ddannedd, mae ganddo flew,
anifail swnllyd iawn yw'r ______.

Edrychwch fyny i weld y ______
ar hyd y coed yn llon a heini.

Un araf, araf iawn yw’r ______,
heb allu mynd yn gyflym, druan.