Tick
Cam 1 - Cyflwyniad - 01


Beth ydy odl?

s01 s01

Odl ydy bod diwedd un gair yn swnio yr un peth â diwedd gair arall.

Ydych chi’n gallu clywed sut mae diwedd y gair yma’n swnio?

llaw

Cliciwch ar ddiwedd y gair i glywed sŵn yr odl.

Cliciwch ar y llythyren gyntaf i glywed y gair i gyd.

Gwnewch yr un peth gyda’r geiriau yma:

s02 s02
bryn
dau
coes
s03 s03

Pan fyddwch chi’n barod, symudwch ymlaen at y gweithgaredd nesaf.
Nesaf
.