Tick
Cam 1 - Cyflwyniad - 02


Beth ydy odl?

s01 s01

Edrychwch ar y geiriau yma. Maen nhw’n odli. Cliciwch ar y gair i’w glywed.

bryn gwyn _____

Pa un o’r tri gair yma sy’n odli gyda ‘bryn’ a ‘gwyn’?

s02 s02
llyn llais baw
s03 s03

Llusgwch y gair at y blwch melyn i glywed a ydych chi’n gywir.