Tick
Cam 2 - Cyflwyniad - 01


Beth ydy odl?

s01 s01

Mae angen edrych ar ddiwedd gair i weld beth ydy’r odl. Os ydy diwedd y gair yn gorffen gydag ‘ell’, yna mae’n odli gyda phob gair sy’n gorffen gydag ‘ell’.

llinell

Cliciwch ar ddiwedd y gair i glywed y sŵn.

Cliciwch ar y llythyren gyntaf i glywed y gair i gyd.

Llusgwch y gair at yr odl gywir:

s02 s02
calon
geiriau
stori
-au
-i
-on