Tick
Cam 2 - Cyflwyniad - 04


s01 s01

Llusgwch y parau sy’n odli at ei gilydd i greu brawddeg.

Sain:
Amser:
Mae’r amser yn dechrau wrth symud y blwch cyntaf.
Dyn...
Eistedd ar gadair lwyd...
Defnyddio rhaw...
Rhoi blodyn...
Mynd i’r ysgol...
Codi’n gynnar...
Yn araf bach...
Sosej rôl...
ar ei ben ei hun.
i fwyta bwyd.
i godi baw.
mewn potyn.
wrth groesi’r heol.
a chlywed adar.
mae clymu sach.
o dan y stôl.
Gwirio