Tick
Cam 2 - Gemau - 05
s01 s01

Edrychwch mewn geiriadur i ddarganfod y gair sy’n odli. Teipiwch yr atebion yn y bylchau isod. Gwasgwch y '?' i weld mwy o lythrennau’n ymddangos.

Sain:
Amser:
Mae’r amser yn dechrau wrth symud y blwch cyntaf.
encil
p
TickCross
Cliw: Rydych chi’n gallu ysgrifennu gyda hwn.
h1


cofio
c
TickCross
Cliw: Rydych chi’n gwneud hyn gyda’ch llaw wrth ddweud ‘hwyl fawr’.
h1


hyder
a
TickCross
Cliw: Mae’r cloc yn cadw hwn!
h1


gwerthfawr
I
TickCross
Cliw: Mis cyntaf y flwyddyn.
h1


clogwyn
o
TickCross
Cliw: Mae pedair o’r rhain ar gar, ac un sbâr.
h1


tyfu
p
TickCross
Cliw: Rhoi hadau yn y pridd.
h1
Gwirio