Tick
Cam 2 - Hamdden - 01

Cyfrif Sillafau

s01 s01

Llusgwch y gwrthrychau i’r bocs cywir. Hofranwch y llygoden dros wrthrych ar y cae a gwrandewch yn ofalus er mwyn cyfri’r sillafau. Cofiwch mai sawl curiad sydd mewn gair yw sillaf, felly curwch eich dwylo i’ch helpu.

Sain:
Amser:
Mae’r amser yn dechrau wrth symud y blwch cyntaf.

1 sill

2 sill

3 sill

 • pêl
 • beic
 • hwyl
 • gôl
 • rhedeg
 • mwynhau
 • cicio
 • taflu
 • neidio
 • darllen
 • ymlacio
 • cystadlu
 • arlunio
 • mynydda

Gwirio