Tick
Cam 2 - Y Môr - 05
s01 s01

Llusgwch y geiriau i'r man cywir yn y gerdd.

Sain:
Amser:
Mae’r amser yn dechrau wrth symud y blwch cyntaf.
griced
breichiau
rhaffau
cymylau
cychod
tonnau
siocled
felyn
dywod
Dechrau

Y Môr

Rwy’n caru mynd i lan y môr
pan fydd y dydd ar gychwyn,

a gweld y lle yn deffro’n llon
a'r haul yn gwenu’n ______.

Rwy’n hoffi rhoi yr hylif haul
ar fol a chefn a _______

ac yna mynd i redeg ras
i nofio yn y ________.

Rwy’n adeiladu castell mawr
a’i waliau’n llawn o _______,

ac yna dyna hwyl a sbri…
cael gêm i gyfri’r ________.

Rwy’n hedfan barcud fyny fry
a gafael yn y ________,

a theimlo’r gwynt yn tynnu’n gryf
nes cyffwrdd â’r _______.

Rwy’n hoffi bwyta’r hufen iâ,
un gwyn a choch a ______,

ac yna mynd â bat a phêl
i chwarae gêm o ______.